• Breaking News – TOURISM MINISTRY PRINCIPAL SECRETARY KHANGEZIWE MABUZA:I am not resigning,ngatsi ngigejwe nayi-reshuffle.
Swaziland News Logo

Futhie ‘MaMkhize’ Ngcamphalala, the only woman nominated as an MP under Nkilongo Inkhundla.

Tuesday, 25th July, 2023

LUSABENI: Futhie ‘MaMkhize’ Ngcamphalala became the only woman who was nominated for the position of Member of Parliament(MP) under Nkilongo Inkhundla.

Ngcamphalala was nominated at Lusabeni/Nkhanini uMphakatsi on Sunday, she will face,among others, former Indvuna YeNkhundla Sandziso Mamba and gospel artist Mzwakhe Myeni.

Futhie ‘MaMkhize’ Ngcamphalala, the only woman nominated as an MP under Nkilongo Inkhundla.
Futhie ‘MaMkhize’ Ngcamphalala, the only woman nominated as an MP under Nkilongo Inkhundla.